Politica de confidențialitate. Protecția datelor

EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. cunoaște importanța pentru UTILIZATOR a protecției datelor, precum și a confidențialității și a implementat prin urmare o politică de prelucrare a datelor, care urmărește să asigure un nivel maxim de securitate legat de utilizarea și colectarea datelor, garantând respectarea normelor actuale în domeniu și configurând această politică astfel încât să reprezinte unul dintre pilonii de bază ai liniilor de acțiune ale societății.

1. Scopul colectării datelor și consimțământul pentru prelucrare

În conformitate cu prevederile art. 5 din LOPD, utilizatorul este informat că se colectează date prin formularele web de înregistrare, iar aceste date sunt stocate într-un fișier cu scopul exclusiv de a trimite comunicări electronice, precum: buletine (newslettere), dacă este cazul, noi intrări (postări), precum și alte comunicări pe care www.ewk.eu le consideră interesante pentru UTILIZATORII săi. Doar titularul va avea acces la datele sale, iar aceste date nu vor fi în niciun caz transferate, partajate, transmise sau vândute terților. Acceptarea politicii de confidențialitate, prin procedura dublă de optare stabilită, va fi înțeleasă ca fiind pentru toate scopurile conform prevederii referitoare la CONSIMȚĂMÂNTUL EXPRES ȘI NEECHIVOC – în baza art. 6 din LOPD – al utilizatorului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile expuse în prezentul document, precum și pentru transferul internațional al datelor care are loc exclusiv ca urmare a locației fizice a unităților furnizorilor de servicii și a persoanleor responsbaile de prelucrarea datelor. În cazul în care furnizați datele dvs. cu caracter personal prin e-mail, acestea vor face parte dintr-un fișier al cărui scop este de a gestiona solicitarea sau comentariile pe care ni le trimiteți, aplicându-se restul prevederile din paragraful anterior.

2. Conformitatea cu normele aplicabile

EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. respectă recomandările Legii organice nr. 15/1999 din 13 decembrie cu privire la protecția datelor cu caracter personal, Decretul regal nr. 1720/2007 din 21 decembrie, care aprobă normele pentru elaborarea legii organice menționate și alte norme actuale și aplicabile în orice moment, asigurând utilizarea și prelucrarea corectă a datelor personale ale utilizatorului. De asemenea, EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. vă informează că respectă Legea nr. 34/2002 din 11 iulie privind serviciile societății informaționale și comerțul electronic și va solicita consimțământul utilizatorului pentru prelucrarea adresei de e-mail în scop comercial, în orice moment. În conformitate cu prevederile LOPD, vă informăm că datele furnizate, precum și datele care provin din activitatea dvs. de navigare pe internet, pot fi stocate în fișierele EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. și prelucrate cu scopul de a răspunde solicitării dvs. și a menține relația stabilită în formularele prin care vă abonați.

3. Exercitarea drepturilor privind protecția datelor

Utilizatorii pot trimite o comunicare scrisă la sediul social al EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. sau pe adresa de e-mail indicată în antetul acestui aviz legal, incluzând în ambele cazuri o fotocopie a actului de identitate sau a altui document de identificare, pentru a solicita exercitarea drepturilor de acces, rectificare, anulare și opoziție (drepturile ARCO). Dacă nu doriți să trimiteți o fotocopie după un document de identificare, folosiți certificatul dvs. de tip electronic recunoscut, care permite validarea gratuită, pentru a semna comunicarea prin care vă exercitați dreptul corespunzător și trimiteți-ne comunicarea prin e-mail.

4. Măsuri de securitate

EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. vă informează că a luat măsurile de securitate, tehnice și organizaționale, necesare pentru a garanta securitatea datelor dvs. cu caracter personal și pentru a preveni modificarea, pierderea și prelucrarea și/sau accesul neautorizat și furtul datelor dvs. cu caracter personal, pe care le-ar putea facilita părțile interesate ca urmare a accesului la diferite secțiuni ale site-ului www.ewk.eu, în conformitate cu prevederile art. 9 din LOPD și Titlul VIII din RLOPD. De asemenea, EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. a stabilit măsuri pentru a consolida confidențialitatea și integritatea informațiilor în organizația sa. Se asigură permanent supravegherea, controlul și evaluarea proceselor pentru a respecta confidențialitatea datelor.

5. Fișierul de date deținut

Utilizatorul este informat că, în cazul colectării de date prin www.ewk.eu, acestea vor fi încorporate într-un fișier înregistrat corespunzător la Agenția Spaniolă pentru Protecția Datelor (AEPD), cu nomenclatura „Utilizatorii site-ului”, pentru care este responsabilă EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. înregistrată la PSO DE LA CASTELLANA, 115 – PLTA 4 Madrid.

6. Hiperlink-uri

Ca serviciu oferit vizitatorilor noștri, site-ul nostru poate include hiperlink-uri către alte site-uri, care nu sunt administrate sau controlate de EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. Prin urmare, EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. nu garantează și nici nu este responsabilă de legalitatea, fiabilitatea, utilitatea, veridicitatea și oportunitatea conținuturilor unor astfel de site-uri sau de practicile acestora privind confidențialitatea. Vă rugăm ca atunci când furnizați informații cu caracter personal acestor site-uri din afara PSO DE LA CASTELLANA, 115 – PLTA 4 Madrid, să țineți cont că practicile acestora privind confidențialitatea pot fi diferite de ale noastre. Totodată, cei care doresc să stabilească hiperlink-uri cu site-ul nostru (www.ewk.eu) trebuie să respecte și să se conformeze următoarelor condiții:

– Nu este necesară autorizarea prealabilă atunci când hiperlink-ul permite doar accesul la pagina principală, dar nu o poate reproduce în niciun fel. Pentru orice altă formă de hiperlink va fi necesară autorizarea expresă și neechivocă, în scris, de către EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A.
– Nu vor fi create niciun fel de „cadre” cu sau pe paginile web ale EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A.
– Nu se vor face niciun fel de declarații sau afirmații false, inexacte sau ofensatoare despre EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A., administratorii săi, angajații sau colaboratorii săi sau persoanele care au legătură cu site-ul din orice motiv ori despre utilizatorii site-ului sau conținuturile furnizate.
– Nu se va declara sau sugera că EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. a autorizat hiperlink-ul sau că a supravegheat sau acceptat în vreun fel conținuturile oferite sau puse la dispoziție pe site-ul pe care s-a creat hiperlink-ul.
– Site-ul pe care s-a creat hiperlink-ul poate să conțină doar ce este strict necesar pentru a identifica destinația hiperlink-ului.
– Site-ul pe care s-a creat hiperlink-ul nu va conține informații sau conținuturi care sunt ilegale, contrare moralității și cutumelor general acceptate și ordinii publice și nici conținuturi contrare drepturilor oricăror terți.

7- Proprietatea intelectuală/industrială

EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. este titulara tuturor drepturilor de proprietate intelectuală și industrială asupra site-ului său, precum și asupra elementelor pe care le conține (de exemplu, imagini, sunet, audio, video, software sau texte; mărci sau sigle, combinații de culori, structură și design, selecția materialelor utilizate, programe informatice necesare pentru funcționare, acces și utilizare etc.), deținute de EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. sau de licențiatorii săi, cu toate drepturile rezervate. Orice utilizare care nu este autorizată în prealabil de EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. va fi considerată o încălcare gravă a drepturilor de proprietate intelectuală sau industrială ale autorului. Utilizatorul se obligă să respecte drepturile de proprietate intelectuală sau industrială deținute de EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. Puteți vizualiza elementele site-ului și chiar imprima, copia sau stoca pe hard drive-ul computerului dvs. sau pe orice alt mediu fizic atât timp cât aceasta este numai și exclusiv pentru uzul dvs. personal și privat. Utilizatorul trebuie să se abțină să șteargă, să modifice, să eludeze sau să manipuleze orice dispozitiv de protecție sau sistem de securitate care a fost instalat pe paginile EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A.

Toate mărcile înregistrate, denumirile comerciale sau semnele distinctive de orice fel care apar pe site sunt proprietatea EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. sau, dacă este cazul, a unor terți care au aprobat utilizarea lor, fără a se înțelege că utilizarea și accesul la portal și/sau conținuturi îi atribuie utilizatorului vreun drept asupra mărcilor, denumirilor comerciale și/sau semnelor distinctive mai sus menționate și fără a se înțelege că i se cedează utilizatorului vreunul din drepturile de exploatare care există sau pot să existe în legătură cu conținuturile respective.

De asemenea, conținuturile sunt proprietatea intelectuală a EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. sau a unor terți, dacă e cazul, prin urmare drepturile de proprietate intelectuală sunt deținute de EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. sau de terți care au aprobat utilizarea lor, care își pot exercita exclusiv drepturile de exploatare a acestora în orice formă și, în special, drepturile de reproducere, distribuție, comunicare publică și transformare. Se interzice în mod expres reproducerea, distribuția și comunicarea publică, inclusiv metoda prin care sunt puse la dispoziție toate sau o parte a conținuturilor acestui site, în scop comercial, în orice mediu și prin orice mijloace tehnice, fără aprobarea EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A..

Utilizarea neautorizată a informațiilor conținute de acest site, precum și nerespectarea drepturilor de proprietate intelectuală sau industrială ale EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. sau ale terților incluși în site care au transferat conținuturi implică răspunderea legală.