Aviz juridic și informații privind condițiile de utilizare a site-ului

În conformitate cu obligația de informare prevăzută de art. 10 din Legea 34/2002, din 11 iulie, privind serviciile societății informațiilor și comerțul electronic, EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A., în calitate de proprietar al site-ului www.ewk.eu, declară:

1. Date de identificare:

– Denumirea societății comerciale: EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A.
– Sediul social: PSO DE LA CASTELLANA, 163 – PLTA 10 Madrid
– CIF: A83090431
– E-mail: luis.elechiguerra@ewk.eu
– Datele de înregistrare în Registrul comercial: REGISTRUL COMERȚULUI DIN MADRID (T.18863. L.0, F.82, S.8, H. M-288286, 1ª)

Prezentele informații reglementează condițiile de utilizare, limitările răspunderii și obligațiile pe care utilizatorii paginilor web publicate sub numele de domeniu www.ewk.eu le acceptă și se obligă să le respecte.

2. Utilizatori/ Condiții de utilizare:

Accesul și/sau utilizarea acestui site, www.ewk.eu, atribuie condiția de UTILIZATOR, care acceptă, în legătură cu accesul și/sau utilizarea menționată, aceste condiții de utilizare, fără rezerve, precum și toate clauzele și condițiile generale incluse în avizul juridic.

Dacă utilizatorul nu este de acord cu clauzele și condițiile de utilizare prevăzute în acest aviz juridic, acesta va evita să utilizeze site-ul.

3. Utilizarea site-ului

www.ewk.eu asigură acces la articole, informații și date (în continuare „CONȚINUTURILE”), care sunt proprietatea societății EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. UTILIZATORUL își asumă responsabilitatea pentru utilizarea site-ului.

Unele pagini ale site-ului (www.ewk.eu) pot permite participarea prin comentarii, caz în care orice utilizator poate să trimită texte prin formularul prevăzut în acest scop. Prin trimiterea acestor texte, dând click pe link-ul corespunzător, UTILIZATORUL este de acord și acceptă să utilizeze conținutul pe care îl oferă www.ewk.eu prin site-ul său în mod adecvat și nu în scopul:

(i) de a se implica în activități ilicite, ilegale sau contrare bunei credințe și ordinii publice;
(ii) de a disemina conținuturi sau propagandă de natură rasistă, xenofobă, pornografică-ilegală, în favoarea terorismului sau care atacă drepturile omului;
(iii) de a aduce pagube sistemelor fizice și logice ale www.ewk.eu, furnizorilor acestuia sau terților, de a introduce sau răspândi viruși electronici sau orice alte sisteme fizice sau logice care pot să provoace pagubele mai sus menționate;
(iv) de a accesa și, dacă este cazul, de a utiliza conturile de e-mail ale altor utilizatori și de a modifica sau manipula mesajele acestora;
(v) pe scurt, utilizatorul va respecta legislația aplicabilă, moralitatea și cutumele general acceptate, ordinea publică și prezentele condiții generale de acces și utilizare.

În acest sens, UTILIZATORUL acceptă și se obligă să NU utilizeze conținuturile în scopuri ilicite sau având drept efecte ilicite, interzise în avizul juridic sau de legislația actuală, vătămătoare pentru drepturile și interesele terților sau care pot, în orice fel, afecta, face imposibilă, supraîncărca, deteriora sau împiedica utilizarea normală a conținuturilor, echipamentelor informatice sau a documentelor, fișierelor și a tuturor tipurilor de conținuturi stocate pe oricare dintre echipamentele informatice deținute sau contractate de EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A., alți utilizatori sau orice utilizator de internet (hardware și software).

UTILIZATORUL acceptă și se obligă să nu transmită, să disemineze sau să pună la dispoziția terților orice fel de materiale conținute pe site, precum informații, texte, date, conținut, mesaje, elemente grafice, desene, fișiere de tip sunet și/sau imagini, fotografii, înregistrări, software, sigle, mărci, pictograme, tehnologie, link-uri, design grafic și coduri sursă sau orice alte materiale la care aveți acces în calitate de utilizator al site-ului, fără ca această enumerare să aibă caracter limitativ.

Totodată, în conformitate cu toate acestea, UTILIZATORUL nu are permisiunea de:

– a reproduce, a copia, a distribui, a pune la dispoziție sau a comunica public, transforma sau modifica în orice fel conținuturile, fără aprobarea scrisă și explicită a EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A., care deține drepturile corespunzătoare sau în conformitate cu prevederile legale;
– a șterge, a manipula sau a modifica în orice fel „copyright-ul” și alte date de identificare a drepturilor rezervate EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. sau suporturile, amprentele și/sau elementele digitale de identificare ori orice alte mijloace tehnice prevăzute pentru recunoașterea acestora;
– utilizatorul trebuie să se abțină de la a obține sau chiar a încerca să obțină conținuturile utilizând mijloace sau proceduri altele decât cele care, în funcție de caz, au fost puse la dispoziție în acest scop sau au fost indicate în acest scop pe paginile web pe care se regăsesc conținuturile sau, în general, cele care sunt în mod normal utilizate pe internet în acest scop, cu condiția ca acestea să nu prezinte riscul de deteriorare sau dezactivare a site-ului și/sau a conținuturilor.

Tot astfel, utilizatorul admite că:

EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. nu răspunde în niciun fel de opiniile exprimate de utilizatori, care participă pe răspunderea lor unică și exclusivă;
– comentariile utilizatorilor nu reprezintă opiniile EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A., ale partenerilor sau angajaților săi;
EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. nu garantează, în niciun caz, publicarea conținutului trimis de utilizatori. În acest sens, toate comentariile primite vor fi revizuite automat de un filtru antispam și moderate, din punct de vedere al formei, de un administrator al site-ului, care va acționa în toate cazurile respectând libertatea democratică de exprimare și informare.

Totodată, EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. își rezervă dreptul de a retrage toate comentariile și contribuțiile care încalcă respectul față de demnitatea persoanei, care sunt discriminatorii, xenofobe, rasiste, pornografice, amenințătoare pentru tineri sau copii, pentru ordinea sau siguranța publică sau care nu sunt, în opinia sa, adecvate pentru publicare.

În orice caz, www.ewk.eu nu va fi responsabilă pentru opiniile exprimate de utilizatori prin intermediul blogului sau alte instrumente de participare ce pot fi create, în conformitate cu prevederile normelor aplicabile.

Pentru a îmbunătăți posibilitățile site-ului, EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. își rezervă dreptul de a face, în orice moment și fără a fi necesară o notificare prealabilă, modificări și actualizări ale informațiilor conținute pe site, ale configurației și designului site-ului și ale acestui aviz juridic, precum și ale altor condiții specifice. Prin urmare, UTILIZATORUL trebuie să citească avizul juridic de fiecare dată când accesează site-ul.